Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Nová Bašta – “ Október, mesiac úcty k starším „

Október – mesiac úcty k starším

Ani v našom domove dôchodcov nezabúdame na jeseň života našich obyvateľov. Mesiac október už celé desaťročia vo väčšej či menšej miere v našich mysliach skloňuje slová ako sú: starší ľudia, seniori, starenky a staroba, ktoré môžeme chápať ako akýsi “Boží dar“, súčasť prirodzeného chodu nášho života. Domov dôchodcov a DSS Stredisko Nová Bašta každoročne organizuje posedenie, na ktorom všetkým poďakujeme a všetkým zo srdca prajeme, nech ich jeseň je krásna, pokojná a slnečná. Pre každého zúčastneného bolo pripravené  malé občerstvenie. Slávnostnú atmosféru tomuto príjemnému posedeniu dodal príhovor vedúcej strediska.“Ľudský život je ako kniha. Má svoj úvod, pokračovanie i záver. Míňajú sa naše roky mladosti, až sa napokon pominú. Ani nezbadáme, že sa blíži staroba, keď sa v nej zrazu ocitneme. Každá etapa pozemskej púte má svoju nezameniteľnú poéziu. Rozdávali ste lásku, pochopenie, obetavosť.  Zaslúžite si, aby sa Vám všetko vrátilo v dvojnásobne štedrej miere. Želám si, aby Vás obklopovala vďaka, citlivá pozornosť, úcta mladej generácie. Striebristé vlasy nesvedčia len o dovŕšenom veku, ale majú v sebe aj iskrenie drahocenného  poznania. V mene zamestnancov , ako aj v mene svojom želám Vám, aby ste boli ešte dlhé roky medzi nami šťastní a v pokoji si užívali život v kruhu najbližších. Prešli ste jarou, letom života. Nadišla jeseň. Nech je krásna, pokojná a slnečná.“ V krátkom kultúrnom programe  vystúpili žiaci z miestnej Základnej školy. Na záver sa všetkých dôchodcov podarilo rozospievať našej speváckej skupine.

Veríme, že sa všetkým pripravený spoločenský program páčil a zanechal v nich príjemný zážitok.

V Novej Bašte , dňa 27.10.2017

 

Napísala:Bc.Sumráková