Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

OKTÓBER,  MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

OKTÓBER,  MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

 Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá  je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami.

Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až poeticky krásna. Nádherný čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave už belejú končiare vrchov. Všetko je jasné, priezračné a čisté. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre. Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka.

Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Každý malý chlapec bude raz aj dedko. Dedka všetci v úcte majú, dedko vie vraj všetko, píše sa v jednej básni. Nepochybujme, že niečo podobné platí aj pre ženy. Bolo by nedôstojné, aby sme zabúdali. Všetci raz budeme starí. Ale starší ľudia nie sú menejcenní. Sú krásni. Krásni vďaka svojej múdrosti. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život. A najlepším učiteľom sú jeho najbližší. Rodina. Rodičia či starí rodičia.

Október je mesiac, kedy si týchto ľudí a to, čo pre nás urobili, pripomíname. Nikdy na nich nesmieme zabudnúť. Nikdy. A nepripomínať si ich iba v jeden deň alebo v jeden mesiac, ale každý deň v roku.

Program v októbri bol pestrý. Počas celého mesiaca život našim seniorom spríjemňovali detičky zo základných škôl a z detského domova, ktoré si pripravili za pomoci trpezlivých pani učiteliek a vychovávateliek zaujímavý program. Spievali, tancovali, recitovali básničky, kreslili obrázky na pamiatku pre našich seniorov, hrali sa spoločenské hry, pripravili si aj darčeky pre našich obyvateľov, za čo im veľmi pekne ďakujeme. A aby sme neboli stále len v našom zariadení, vycestovali sme aj my trošičku do sveta. Boli sme pozrieť ako to vyzerá vo Veľkých Teriakovciach na „slovenskom mitrovaní“ a v rámci mesiaca úcty k starším sme dostali pozvanie od tých najmenších, od škôlkárov z domčeka Lienka, kde nám pani učiteľky s detičkami pripravili zaujímavé predpoludnie, plné usmiatych tvári ako našich seniorov tak i detičiek a všetkých zúčastnených.

Celý tento akčný mesiac sme zavŕšili slávnostným podujatím u nás v zariadení v našej spoločenskej miestnosti, ktorá bola slávnostne pripravená pre našich obyvateľov.

Pani riaditeľka mala slávnostný príhovor v duchu úcty k starším a za tým nasledovalo pásmo piesní pre našich seniorov. Po príhovore sa začala zábava s tradičnými ľudovými piesňami, ku ktorej sa samozrejme s nadšením pridala väčšina našich obyvateľov. Pani riaditeľka, vedúca sociálno-zdravotného úseku, sociálni pracovníci, opatrovatelia sa všetci spolu zabavili pri hudbe a priateľskom posedení.

Október – mesiac, kedy nielen  – staršia generácia s väčším záujmom či pozornosťou vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia a obzvlášť tie najmladšie ročníky si väčšmi uvedomujú opodstatnenosť a pevné miesto, ktoré v ich živote nepopierateľne a zaslúžené patrí  rodičom, starým či prastarým rodičom.

 

Napísala: Mgr. Dominika Boľfová