Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Fašiangy, Turice, Veľká noc príde …

Fašiangy, Turice, Veľká noc príde… jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Málokto však vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. Po správnosti nasleduje po Fašiangoch Veľká noc a presne sedem týždňov po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky.  Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu, ktorý vrcholí Veľkonočnými sviatkami. Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Každú nedeľu sa konali tanečné zábavy alebo bály. A na záver potom prišla tá najslávnostnejšia zábava, koniec fašiangov so sprievodom a s obchádzaním domov a neodmysliteľným pochovávaním basy.

Tohtoročné fašiangy sme u nás v DDaDSS pripravili trochu inak,  prijateľnejšie, v príjemnom prostredí  v spoločenskej miestnosti v našom zariadení. Tí, ktorí chceli, prišli s maskami, škraboškami, čertíci, mačičky, strašidielka.  Vo štvrtok 8.2.2018 sme si zaspomínali na fašiangy, trošku zanôtili na ľudovú nôtu, spoločne sme posedeli pri teplom čaji a tradičnou fašiangovou pochúťkou – šiškou a pokračovali voľnou zábavou pri hudbe a tanci.

Obdobie predchádzajúce dni pôstu si spríjemňujeme rôznymi hrami v spoločnosti detí – tento rok nás už stihli navštíviť šikovní žiaci zo základnej evanjelickej školy.  Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Napísala: Mgr. Dominika Boľfová