Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Deň venovaný všetkým ženám

Oslava MDŽ patrí  medzi tradičné akcie v našom zariadení už viac rokov.

Klienti sa vo veľkom počte zišli v spoločenskej miestnosti, kde si pozreli pestrý a zaujímavý program, ktorý pre nich pripravovali žiaci z miestnej  Základnej školy. Žiaci vystúpili s bohatým programom, svojimi pesničkami nám pohladili dušu. O príjemne obohatenie programu sa tiež postarali svojím vystúpením klienti, potom nasledovali recitácie pre ženy v podaní našich zamestnancov. Ženám, ale aj všetkým prítomným sa milým slovom  prihovoril pán Štefan. Zaželal im pevné zdravie, pohodu, porozumenie a zaslúženú úctu. Po odovzdaní kvetu ako prejavu úcty nasledoval spoločný spev pod taktovkou našej nadanej klientky. Do spevu sa zapojili všetci zúčastnení a znelo to nádherne. Ocenili to i samotní žiaci a učitelia. Na zdravie všetkým ženám sme si pripili kávičkou a čajíkom.

Aj tohtoročné podujatie malo svojské čaro a príťažlivosť. Všetci prítomní zažili  príjemné chvíle, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

Napísala: Bc.Szumráková

 

v Novej Bašte, dňa 14.03.2019