Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

S T A V A N I E M Á J A

Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. Májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý…

MINI ZOO z EKORELAXU

Dňa 17.04.2018 sme mali príjemnú návštevu, a to zvieratká z minizoo z EKORELAXU v Rimavskej Sobote. Naši obyvatelia mali možnosť bližšie spoznať zvieratá ako je leguán zelený, agama bradatá, pytón kráľovský, ale aj suchozemskú a vodnú korytnačku, morské prasiatko, škrečky, zajaca. Videli sme aj šváby,…

MAREC – MESIAC KNIHY

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci? Marec – mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu…