Deň seniorov v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Novej Bašte

Mesiac október  už celé desaťročia vo väčšej či menšej miere v našich mysliach skloňuje slová ako sú: starší ľudia, seniori, starci, starenky a staroba, ktorú môžeme  chápať ako akýsi „ Boží dar“, súčasť prirodzeného chodu nášho života.


Ani v našom domove nezabúdame na jeseň života našich  obyvateľov. V mesiaci Október, ktorý je Mesiacom úcty k starším  každý rok organizujeme posedenie, na ktorom všetkým   zo srdca prajeme, nech ich jeseň je krásna, pokojná. V Domove dôchodcov  a  domove sociálnych služieb  v Novej Bašte, dňa 26.októbra sa uskutočnilo nádherné kultúrne podujatie, ktoré svojou symbolikou každému z nás pripomenulo, že staroba nie je choroba. V pestrom programe pripravili  deti z miestnej Základnej školy pod vedením pani učiteľky krátky kultúrny program, ktorým tiež  vyjadrovali starším lásku, úctu a vďačnosť. Na záver sa deti rozlúčili so starkými  so slovami:


“ Buďte ešte dlho medzi nami“. Dopoludnie pokračovalo s pásmom básní a piesní.  Vystupovali zamestnanci aj seniori. Všetkých prítomných sa podarilo rozospievať našej speváckej skupine , ktorá sa vo svojom vystúpení predstavila s úplne novými ľudovými piesňami. Na záver programu boli obyvateľmi i zamestnancami DD a DSS z Rimavskej Soboty obdarovaní naši seniori s chutným sladkým pečivom. O hudobný program sa postaral  bez nároku na odmenu gitarista, spevák zo susednej dediny . Občerstvenie, ktoré nám pripravili naše zodpovedné kuchárky bolo vynikajúce . Naše slávnostné stretnutie sa ukončilo s Výstavou tvorivosti a zručnosti, na ktorej si mohli prítomní prezrieť rozmanité diela z rúk šikovných senioriek.


Pevne veríme, že toto stretnutie zanechalo v každom z nás mnoho príjemných spomienok, zážitkov, ktoré zostanú dlho živé v našej pamäti.


Napísala: Bc.Sumráková


V Novej Bašte, dňa 30.10.2018