Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Kontakty

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Rimavská Sobota
Kirejevská 23
979 01 Rimavská Sobota

Ústredňa 047 56 23 192

Riaditeľka 047 56 34 808

Email: j.vancikova@ddadssrs.sk

Mob.:

Riaditeľka Mgr. Jana Vančíková 0905 253 180
Vedúca sociálno- zdravotného úseku PhDr. Helena Pivarníková 0918 719 290
Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku Ing. Štefánia Dovalová 0908 867 044
Mzdová účtovníčka a personalistka Mgr. Lucia Kederová 0904 540 187
Zdravotná sestra Bc. Alžbeta Cerovská 0904 540 168
Technicko hospodársky pracovník Mgr. Radoslav Kántor 0915 290 541
Sociálni pracovníci Mgr. Dominika Boľfová

Ildikó Elek

Mgr. Petra Nagyová

0904 540 302
Chodiace oddelenie 0904 540 214
Ležiace oddelenie 0904 540 260

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb stredisko Nová Bašta

Nová Bašta 138

980 34 Nová Bašta

Telefón 047 56 91 327,

Vedúca strediska Bc. Mária Szumráková 0904 540 125

Email dd.dssnovabasta@gmail.com