Október – Mesiac úcty k starším

Dostalo sa nám takej pocty, že nás pozvali priatelia z DD a DSS do Novej Bašty. Milo nás privítali a boli veľmi pohostinní. Prezreli sme si celý interiér, všetko sa nám tam páčilo. Je to veľmi pekné zariadenie, „prepychové“ by som povedala, pre 22 klientov. Vystúpili deti s programom a pán, ktorý hral na hudobný nástroj, tvoril celý čas hudobnú kulisu. Našej klientke Evke jeho hudba veľmi ladila a pohybom to vyjadrovala. Pripravený sme mali obed a čakal nás tam bohatý stôl plný zákuskov, torty, jablčník a káva.


Naše dojmy  z tejto návštevy, ktorú sme absolvovali 26.10.2018 sú pozitívne a príjemné. Veľmi sa nám tam páčilo a dokonca sme si popozerali aj areál, jesenné práce sú ukončené, všetko dočista poriadené. Počasie nám tiež prialo, slnečné, teplé akoby prichádzala jar. Ďakujem milí priatelia a tešíme sa, že aj vy zavítate ku nám do DD a DSS v Rimavskej Sobote.


V tomto mesiaci si veľmi vážime a ceníme pozvanie od Mesta Rimavská Sobota v spolupráci s Krajskou organizáciou Únie žien Slovenska z 29.10.2018, nezabudli na nás, pozvali nás a nám sa celý program veľmi páčil. Zabávali nás profesionáli, zneli pesničky o rodnom kraji, vystúpil aj známy spevák z našich čias, pán Dušan Grúň, bol naozaj „fešák“ a čo nám spieval bolo krásne, pesničky našej mladosti.  Celý program bol veľmi zaujímavý vrátane vystúpenia detí, umelcov -spevákov, príhovoru primátora mesta, folklórneho súboru. Ďakujeme aj zamestnancom nášho domova, že sme sa mohli zúčastniť.


Napísala klientka Danka