Oslava 30. výročia založenia Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rimavskej Sobote

02


Tridsať rokov v živote človeka nie je veľa ani málo. Týmito slovami začala pani riaditeľka Mgr. Jana Vančíková svoj príhovor  na oslave tridsiateho výročia  založenia Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rimavskej Sobote. Za tridsať rokov fungovania Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rimavskej Sobote sa v tomto zariadení poskytli sociálne služby už 762 prijímateľom sociálnych služieb. Dnes je v domove 95 prijímateľov sociálnych služieb, ktorým sa poskytuje celodenná starostlivosť. Tieto čísla hovoria za všetko. 


Pri tomto výročí sa nezabudlo ani na zamestnancov, ktorí nastúpili do domova pri jeho založení a v tomto zariadení odpracovali tridsať rokov.  


Oslavu spestrili aj súčasní prijímatelia sociálnych služieb peknými pesničkami a folklórna skupina Lieščina.  Dobrou náladou a tancom  sme si oslavu všetci užili.   


Domovu dôchodcov a domovu sociálnych služieb prajeme ďalších najmenej tridsať úspešných rokov pôsobenia a len spokojných prijímateľov sociálnych služieb.   


Napísala Mgr. Miloslava Zaušková 

Priložené fotografie