Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Poradovník čakateľov

Poradovník čakateľov na umiestnenie v ZSS od 1.3.2016 vedie Úrad BBSK.

Poradovník čakateľov DD a DSS Rim. Sobota

Poradovník čakateľov Stredisko Nová Bašta

Sociálne poradenstvo naďalej poskytujú mestské a obecné úrady v mieste trvalého pobytu žiadateľa, DD a DSS Rimavská Sobota.

 

Žiadosti zasielať na adresu:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Námestie SNP 23

979 01 Banská Bystrica

 

Kontakt:

Ing. Janka Bartová – odborná referentka pre sociálne služby

telefón     048/4325 129

email       janka.bartova@bbsk.sk