Účasť našich klientov na speváckej súťaži

20190620_115921 (3)

Vo štvrtok 20.júna 2019 sa konal v ZpS Baglyaskő pri Šalgótarjáne 10.ročník súťaže v speve ľudových piesní.

ZpS Baglyaskő nám zaslal pozvánku na podujatie. Naše zariadenie pozvanie na súťaž s nadšením prijalo. Súťaž sa uskutočnila v priestoroch zariadenia so začiatkom o 09:00 hod. Podujatia sa zúčastnili súťažiaci zo zariadení sociálnych služieb z domova i zo zahraničia. Bola určená sólistom spevákom a speváckym skupinám. Hlavným cieľom bolo podporiť poznanie hudobného folklóru z domova i zo zahraničia. Celý deň sa niesol v tradičnej, folklórnej atmosfére.  „Tak to bolo niečo nádherné“ týmito slovami okomentovali naši klienti  historický 10. ročník súťaže v Speve ľudových piesní.  Dohľad nad celou súťažou vykonávala odborná porota. Všetci súťažiaci predviedli výborne spevácke výkony za čo boli odmenení potleskom. Každý veril vo víťazstvo. O to väčšie bolo naše prekvapenie pri vyhlasovaní výsledkov odbornou porotou:  súťažiaca klientka z nášho zariadenia „ZpS Nová Bašta“ obsadila obzvlášť prekrásne  miesto.

Uvedené podujatie prispelo k upevneniu vzájomných spoločenských kontaktov a nadviazaniu priateľských vzťahov so seniormi aj zo zahraničia. 

Záverom úprimne  ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho zariadenia pani  Daniovej, ktorá sa veľkou mierou pričinila o to, že klienti si priniesli do DD a DSS Nová Bašta zo speváckej súťaže víťazstvo.

V Novej Bašte, dňa 21.06.2019

Napísala: Bc.Sumráková

Priložené fotografie