Výlet s klientmi DD a DSS na pútnické miesto

Výlet s klientmi DD a DSS na pútnické miesto

Aj tento rok naši klienti vyjadrili túžbu navštíviť pútnické miesto Mátraverebély. 

Toto významne miesto pre kresťanov je ročne navštevované niekoľkými desiatkami tisícok návštevníkov. Podľa tradície prvý prameň v tejto oblasti vyvrel po stope kopyta koňa svätého Ladislava, neskôr nemý mladý pastier v 13. storočí objavil prameň. Len čo sa mladý pastier napil vody, rečové schopnosti sa mu vrátili.  Toto zázračné uzdravenie veriaci prisudzovali Panne Márii. 

V dôsledku toho sa začali aj púte, veriaci putovali na horu, odkiaľ si odnášali vodu neďalekého prameňa. Na toto pútnické miesto vedie viacero chodníkov, aby sem priviedli všetkých tých, ktorí sem prišli hľadať, prosiť či ďakovať. A tak sme sa sem rozhodli vybrať aj my. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené malé občerstvenie. Klienti na tomto krásnom  mieste  strávili celé dopoludnie, načerpali novú silu. O 11:00 hodine bola za všetkých pútnikov  odslúžená svätá omša. Potom sme v modlitbe posedeli  pri jaskynke Panny Márie. Následne sa vybrali k prameňom s liečivou vodou a pre seba a pre tých klientov, ktorí s nami nemohli ísť sme nabrali vodu. Naše putovanie sme zakončili neskorším obedom v reštaurácii v Šiatorskej Bukovinke.

Posilnení po výdatnom obede sme sa všetci  v zdraví dopravili domov.

V Novej Bašte, dňa 21.06.2019

Napísala: Bc. Sumráková