Jazyk/Nyelv 

Fašiangový maškarný ples

Titulka


Medzi tradičné podujatia zariadenia v Novej Bašte, počas fašiangového obdobia, patrí už mnoho rokov aj maškarný ples. Jeho dlhoročná tradícia sa odzrkadľuje najmä v krásnych maskách, ktoré pripravujú a vymýšľajú sami zamestnanci.

Často krát sa stáva, že sa prijímatelia sociálnych služieb nepoznávajú navzájom. Všetci, ktorým to zdravie aspoň trošku dovolí, sa plesu zúčastnia. O výbornú náladu sa postarali zamestnanci,  zahrali divadelnú scénku, ktorá sa všetkým veľmi páčila. K dobrej nálade prispeli aj výborné fánky našich šikovných kuchárok.

Toho roku nás navštívili aj prijímatelia sociálnych služieb zo zariadenia z Rimavskej Soboty. 

Priložené fotografie