Jazyk/Nyelv 

Postup podania žiadosti do poradovníka čakateľov

Následne na základe vydaného posudku a rozhodnutia vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo:


• Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (viď. priložené dokumenty)


Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s vydaným posudkom o odkázanosti na sociálnu službu,   právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu doručí občan do nášho zariadenia osobne alebo poštou.


Ak je v DDaDSS Rimavská Sobota vhodné voľné miesto, sociálna pracovníčka DDaDSS Rimavská Sobota vyzve žiadateľa k nástupu.


Ak nie je voľné miesto, žiadateľ je v zmysle Smernice č.005/2018/OSSZ vydanej Úradom BBSK zaradený do poradovníka čakateľov o umiestnenie v zariadení.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby69 kB [pdf]