Jazyk/Nyelv 

Milé naše ženy - Nová Bašta

titulná

Medzinárodný deň žien v našom zariadení sme spoločne s našimi klientkami oslávili dňa 8.3.2024 v poobedňajších hodinách. Oslava MDŽ patrí  medzi tradičné akcie v našom zariadení už viac rokov. PSS sa vo veľkom počte zišli v spoločenskej miestnosti, kde si pozreli pestrý a zaujímavý program, ktorý pre nich pripravovali žiaci z miestnej  Základnej školy.

Po  skončení oficiálneho programu si obyvatelia ešte chvíľu posedeli pri chutnom koláčiku a poháriku minerálky v príjemnej atmosfére  a zaspomínali si na staré časy.

Milé naše ženy, prajeme Vám, aby ste boli predovšetkým hrdé na to, že ste ženy, matky, babičky. 

Aj tohtoročné podujatie malo svojské čaro a príťažlivosť. Všetci prítomní zažili  príjemné chvíle, na ktoré budú ešte dlho spomínať.


Písala: Bc.Edina Szitás Szabó

Priložené fotografie